GARANTİ BANKASI

GARANTİ BANKASI

Doğuş Grubu İnsan Kaynakları

Doğuş Grubu köklü geçmişinden aldığı güç ile dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmeleri son derece uyumlu bir biçimde birleştirerek 7 sektörde 70'den fazla şirketi ile Türkiye'nin öncü gruplarından biri haline gelmiştir.

Doğuş Grubu nitelikli insan kaynağı ile "Doğuş Grubu Kurumsal Kimliği"nin ve "Doğuş Grubu Kültürü"nün ulusal ve uluslararası platformlarda gururla izlendiği bir kurum haline gelmiştir. Grup sinerjisinin yanısıra insana yatırımın da, başarının değişmez bir ilkesi olduğunun bilinci ile birçok yeni proje hayata geçirilmektedir.

Garanti İnsan Kaynakları Politikaları

Garanti'de, İnsan Kaynakları Müdürlüğü stratejik bir rol üstlenir. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, bankamızın stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Garanti'nin hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programları'nı yürütür.

Çalışanlar Kendi Kariyer Planlarını Kendileri Yaparlar.

Yetkinlik ve performans değerlemeleri sonucunda, çalışanlar kendi kariyer hedeflerini yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu kapsamda, Garanti, yöneticilerini de kendi içinden yetiştirir.

Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme

Açık performans değerlendirmesi, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalıdır. Senenin başında belirlenen Banka hedefleri doğrultusunda çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine göre hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler, yönlendirmeler yapılır. Yılın sonunda gerçekleştirilenlerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Garanti'de çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planları çerçevesinde kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini etkiler.

Yetkinlik Bazlı Kariyer Gelişimi

Yetkinlikler seçme ve yerleştirme kriterlerinin oluşturulması, çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespiti (örneğin kariyer fırsatları, terfiler, proje ekiplerinin oluşturulması, vb.), eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim tasarımları ve kariyer planlarının oluşturulması gibi bütün İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri'nin temelini oluşturur.

Kariyer Fırsatları Programı

Bankamız bünyesindeki açık pozisyonlar için öncelik, iç kaynaklarda yani banka çalışanlarındadır. Görevler ve gerektirdiği nitelikler kurumiçi iş ilanı olan Kariyer Fırsatları Bülteni aracılığı ile çalışanlara duyurulur. Göreve kendisini uygun bulan iç adaylar, herhangi bir kişi veya yöneticiden onay almadan kendileri başvurabilirler. Kriterlere uyan adaylar yöneticilerini bilgilendirirler ve göreve seçim sürecine davet edilirler.

 

Garanti'de Yükselme, Başarı ile Doğru Orantılıdır.

Yükselme, dikey veya yatay olabilir. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gereklidir. Ancak, en önemli ölçüt performans düzeyidir. Garanti'de kariyer yalnız Banka ile sınırlı değildir. Diğer Garanti iştirakleri arasında geçiş mümkündür.

360 Derece Geribildirim Uygulaması

Garanti Bankası Bölge, Birim, Şube Müdürlerinin yönetsel yetkinlikler bazında güçlü yönlerini, gelişim alanlarını belirlemek, ve bu doğrultuda yöneticilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yılda bir kez 360 derece değerlendirme uygulaması yapılmaktadır. Uygulama sonrasında yöneticilerimize güçlü ve gelişmesi gereken yönleri hakkında birebir geribildirim verilmekte ve bu yönler hakkında farkındalık yaratılmaktadır.

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi (Assessment & Development Center)

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamasında Şube Müdürü Adaylarımızın güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve potansiyel alanlarını yetkinlikler bazında değerlendirirerek ortaya çıkarmak ve onları yöneticiliğe hazırlamak amaçlanmıştır. Değerlendirme sonunda, bir değerlendirici tarafından güçlü yönleri, gelişim alanları ve potansiyel yönleri hakkında adaylara geribildirim verilir. Değerlendirme sürecinden geçen her aday gelişim alanları doğrultusunda eğitim programlarına alınır.

IIP (Investors In People- İnsana Yatırım Yapanlar) Sertifikası

Kaliteyi temel alan felsefesiyle, Garanti Bankası ISO 9001 Kalite Sistemi Belgesi'nden sonra, Türk finans sektöründe insan kalitesini tescil eden IIP standardı alan ilk banka oldu. Garanti Bankası, sektörde fark yaratan başarısının ardındaki en önemli unsurun kaliteli insan kaynağı olduğuna inanarak, çalışanlarının yeterlilik ve becerilerini artırmaya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürmektedir.

Garanti Bankası'nda Eğitim

Garanti, çalışanlarının bilgi ve becerilerini tanımalarına yardım eder, gelişme ihtiyaçlarını onlarla birlikte belirler; uygun eğitim programları ile bu ihtiyaçların giderilmesine olanak tanır.

Çalışanların görevine yönelik eğitimlere katılması sağlanır. Eğitimler yurtiçi ve yurtdışı sınıf içi eğitim ve/veya işbaşı eğitim, web tabanlı eğitim olarak düzenlenir.

Eğitimler Management/Sales Trainee ve Müfettiş Yardımcısı gibi başlangıç düzeyi görevlere; mevcut çalışanların kariyerlerine yönelik; Bankamızın stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak ya da kurum kültürünü yaygınlaştırmak için tasarlanan proje bazlı; vizyon/kalite eğitimleri olarak gruplanabilir.

Sertifikasyon Sistemi, çalışanlara mevcut görevlerine yönelik bilgi birikimini artırma ve deneyim kazanma fırsatını verdiği gibi; ileride görev alacakları konularda da kendilerini yetiştirme olanağı yaratır.

Başarı Ödüllendirme Programları

Çalışanlarımızın performansı ve emeğinin takdir edilmesi gerektiği inancıyla, çalışanlarımıza teşekkürlerimizi ifade edecek, başarısını daha somut ve daha kapsamlı kriterlerle değerlendirecek bir "Başarı Programı" geliştirilmiştir.

Hedeflere ve ölçümlenen performans sistemine bağlı olarak üstün performans göstererek katma değer yaratan veya iş ve kişisel hedeflerini gerçekleştirmek konusunda özveride bulunan ve başkalarına örnek teşkil eden çalışanlar "Başarı Programı" ile ödüllendirilir. Başarılar kurumsal belleğe kaydedilir. Örnek olaylar benzer başarıların devamını sağlaması amacıyla tüm çalışanlarla paylaşılır, ödül alan çalışanlar intranette tanıtılı

Ücretlendirme ve Prim Sistemi

Garanti'de ücretlendirme temel olarak performansa dayalıdır. Adil bir prim ve paylaşım sistemi ve "finansal performans aracı" olan EVA, 1 Ocak 2003 tarihinde uygulamaya girmiştir.

Ücret artışları; çalışanların Banka'nın hedeflerine katkıları, kendilerini geliştirme çabaları, görevleri, sektör ortalamaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak yapılır. Ücretlendirme paketi; maaş, yılda 4 ikramiye, yemek, yol yardımı, yabancı dil tazminatı ve diğer yan ödemelerden oluşur. Müfettiş Yardımcıları'na İstanbul içinde ve diğer illerde görev yaparken, ulaşım, konaklama ve yemek giderleri için harcırah ödenir.

"Avrupa'da En İyi Banka Olmak" vizyonu çerçevesinde, Garanti'de yabancı dil bilmek önemlidir. Yazılı ve sözlü yabancı dil sınavlarında alınan puan, Yabancı Dil Tazminatı'nın derecesini belirler. İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için yılda 12 kez olmak üzere tazminat ödenir

Sosyal Haklar ve Yardımlar

Garanti çalışanları için Özel Sağlık Sigortası ve Yaşam Sigortası yapılır. Genel Müdürlük binalarına ve bazı şubelere ulaşım servisler ile sağlanır. Öğle yemekleri için şubelere aylık yemek fişleri verilir. Genel Müdürlük çalışanları bina içindeki kafeteryada yemek yerler.

Tüm Doğuş Grubu çalışanları, grubun ürün ve hizmetlerinden (turizm, otomotiv, hazır giyim, vb sektörlerdeki yatırımlarda) çeşitli avantajlarla yararlanırlar.

Garanti Bankası´nda Çalışana Sağlanan Ortam
 • Garanti, çalışanlarına, yaptıkları iş üzerinde etkin olma, insiyatif kullanma olanağını verir. Herkes "kendi işinin lideridir".
 • İşe yerleştirmeden, eğitime her konuda tüm çalışanlarına fırsat eşitliği tanıyan Garanti, çalışanları arasında varolan farklı bilgi ve becerilere saygı duyar ve bu farklılıkları destekler.
 • Açık iletişim desteklenir.
 • Banka içinde "iç internet sitesi olarak" oluşturulan Intranet, banka genelinde bir iletişim platformudur.
 • Yöneticilerimizin geçmiş yılı değerlendirdikleri ve bir sonraki senenin hedeflerini belirledikleri "Müdürler Toplantısı" ve Genel Müdür'ün yönetimi ile, bölgesel olarak yapılan ve tüm çalışanların katılımı esas olan "Vizyon Toplantısı" her yıl düzenli olarak yapılır. Bu toplantıda her çalışan, özlük hakları dışında sorunlarını doğrudan Genel Müdür'e iletebilmektedir.
 • Garanti, önerilere açıktır: Tüm gelişim alanlarında öneriler alınır ve değerlendirilir. Banka genelinde sigara içilmemesi bu sistemle uygulanmaya başlamıştır.
 • Bağımsız bir araştırma firmasına yaptırılan ve tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen "Çalışan Tatmin Anketi" uygulamasında 1999 ve 2002 senelerinde alınan sonuçlarda, Bankamıza olan aidiyet Türkiye ortalamasından yüksek çıkmıştır.
 • Ortak dış müşterilere hizmet vermek için kurum içinde birimler ve şubeler birbirlerinden hizmet alır. Bu hizmet kalitesinin değerlendirildiği "İç Müşteri Memnuniyeti" anketi her yıl uygulanmaktadır.
Kurumsal Paylaşım
 • Tüm Garanti Bankası çalışanlarına doğum günlerinde bu mutlu günlerini paylaşabilmek amacıyla hediyeler gönderilmektedir.
 • Yeni doğum yapan çalışanlarımıza Bebek Hediyesi olarak resim albümü gönderilmekte, doğum haberleri İntranette duyurulmaktadır.
 • Bankamız kuruluş tarihi olan 21 Haziran'da "Kuruluş Yıldönümü Ödül Töreni" ile bankamıza 15 yılı aşkın zamandır emeği geçen çalışanlarımız bankamız üst yönetiminin de katılımı ile ödüllendirilmektedir.
 • Her yılın son haftasında "Yılbaşı Kutlamaları" kapsamında tüm çalışanlarımızın katıldığı kokteyller organize edilmektedir. Şubelerimizde de aynı yaklaşımla ortak kutlamalar yapılması sağlanmaktadır.
 • Her yıl Mayıs ayının ilk Pazar'ında kutlanan "Anneler Günü"nde ve Haziran ayının ilk Pazar'ında kutlanan "Babalar Günü" kapsamında çalışanlarımıza armağanlar gönderilmektedir.
 • Banka çalışanlarının çalışma ortamı dışında sosyal olarak biraraya gelmeleri amacıyla "Hobi Kulüpleri" faaliyetleri aktif olarak devam etmektedir; Fotoğrafçılık Kulübü, Sualtı Sporları Kulubü ve Türk Sanat Müziği Kulubü mevcut kulüplerimizdir.
 • Her 3 ayda bir emekli olan banka çalışanlarına gönderilen "Yeşil Çerçeve" dergisinin organizasyonu yapılmaktadır.
 • Garanti Bankası çalışanlarının ve emeklilerinin oluşturduğu ve yararlandığı Yonca Kültür Derneği İstanbul ve İzmir'de hizmet vermektedir.
 • Çalışanlarımızın çocuklarına dönük olarak Temmuz ve Ağustos aylarında olmak üzere 2 dönem "Yaz Okulu" organizasyonu yapılmaktadır. Sadece çalışanlarımız değil aileleri de bizim için değerlidir.
 • Garanti Bankası çalışanlarının yararlanması amacıyla, ürünlerinde ya da hizmetlerinde indirim uygulayan firmalar ile anlaşmalar yapılmakta ve bu anlaşmalar intranette "Bize Özel İndirimler" bölümünde çalışanlara duyurulmaktadır.
 • Her ay Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan sosyal aktivitelere bilet rezervasyonu yapılmakta ve indirimli olan bu fiyatlar çalışanlara duyurulmaktadır. Bu aktiviteler sinema, konser, tiyatro, gezi kategorilerinde yapılmaktadır.
 • Zincirlikuyu Genel Müdürlük Binasında öğle yemeği tatillerinde sağlık, eğitim, çocuk bakımı, sosyal konular vb. konularda seminerler düzenlenmektedir.
Sorumluluk ve başarılarıyla topluma örnek bir banka.

1946 yılında Ankara'da kurulan Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 1983 yılında Doğuş Holding bünyesine katılmış, 14 Aralık 2001 tarihinde ise Osmanlı Bankası ile birleşmiştir. Doğuş Grubu bünyesinde Banka'nın şube sayısı 1983'te 297'den 2006 yılı sonunda 487'ye; aktif büyüklüğü ise 1983'te 386 milyon dolardan 2006 sonunda 36 milyar dolara yükselmiştir. 31 Aralık 2006 itibariyle aktif büyüklüğü 50.287 milyon YTL, seviyesine ulaşan Garanti, Türkiye'nin en büyük 3. özel sektör bankasıdır. 1990 yılında ilk halka arzı gerçekleştiren Garanti, 1993'te Türkiye'de ilk defa yurtdışına hisse ihracı gerçekleştiren kurum olmuştur. Banka'nın sermayesinin %49'u halka açıktır.

Bireysel, KOBİ, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında müşterilerine çok yönlü finansal hizmetler sunan Garanti'nin 31 Aralık 2006 itibariyle nakdi ve gayrınakdi toplam kredileri 26,3 milyar dolar; mevduat toplamı ise 21,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

6,2 milyon'un üzerinde müşteriye bankacılığın her alanında, müşteri odaklı ve teknoloji yoğun bir yaklaşım ile hizmet vermekte olan Garanti'nin 487 yurt içi şubesi, yurtdışında Lüksemburg, Malta ve KKTC'de şubeleri, 11.400'ün üzerinde çalışanı, 1.503 ATM'si, yaygın kullanıma sahip internet şubesi ve çağrı merkezi, Banka'nın yaygın ve ulusal kimliğini tanımlamaktadır. Garanti'nin Hollanda'da Garanti Bank International ve Rusya'da Garanti Bank Moscow isimli bankaları bulunmaktadır. Garanti, Türkiye ve yurt dışında yerleşik kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık, leasing, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi hizmetleri, genel sigortacılık ve bireysel emeklilik alanlarında faaliyet gösteren bir finansal hizmetler grubunun lideridir.

22 Aralık 2005 tarihinde Doğuş Grubu ile General Electric Consumer Finance (GECF) arasında eşit ortaklık prensibi çerçevesinde stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, GECF Garanti Bankası'nın sermayesinin %25.5'ini 1.555 milyar ABD doları karşılığında satın alarak banka yönetiminde Doğuş Grubu ile eşit ortaklık hakkına sahip olmuştur. Sn. Ferit Faik Şahenk Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ve Sn. Ergun Özen Banka Genel Müdürlüğü'nü yürütmeye devam etmektedir.

GECF, dünyanın en büyük holding şirketi olan General Electric Corporation (GE)'ın altı temel iş kolundan biridir. GE, 675 milyar dolara yaklaşan aktif büyüklüğü, 350 milyar dolarlık piyasa değeri ve çok az sayıda kuruluşun sahip olabildiği AAA kredi notuna sahiptir. GECF, dünya çapında mağaza kredi kartları, tüketici kredileri, banka kartları, otomobil kredisi ve leasing, ipoteğe dayalı konut kredileri (mortgage), kurumsal seyahat ve harcama kartları, borç konsolidasyonu ve kredi sigortası gibi pek çok finansal üründe tecrübe sahibi bir kurumdur. GE'nin gücü ve uluslararası deneyimi, Garanti'nin Türkiye ve bölge konusundaki birikimleriyle birleştiğinde, yeni ürün ve hizmetler sunarak büyüme yeteneğini daha da artıracaktır.

GECF ile ortaklık sonucu Türk bankacılık sektöründe lider konumuna oturmayı hedefleyen Garanti, öncülüğü temsil eden farklı duruşunu Türkiye sınırları dışına taşıyarak uluslararası arenaya global bir bakış açısıyla çıkacaktır.

Farklı sektörlerde dünya çapında iş yapan GE Garanti'yi Avrupa'daki büyüme stratejisi doğrultusunda seçmiştir. GE gibi bir dünya devi yeni bir atılım yapabilmek için çağdaş bir yönetim anlayışına, profesyonel bir ekibe, sektörel ve bölgesel yeterliliklere ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda, Garanti'nin kaliteli insan kaynağı, yönetim anlayışı, güçlü markası, üstün teknolojik yapısı ve geniş dağıtım ağı, GE'nin büyümesi için güçlü bir platform sunmaktadır.

Garanti geçmişi, pek çok "ilk"i barındırıyor.

 

İlklerimiz Garanti'nin ilklerinden bazıları:
 • "Öğlen Açık Banka" uygulamasını başlatan ilk banka (1995)
 • USCP (US Commercial Paper) ihracını gerçekleştiren ilk Türk bankası (1996)
 • "Cumartesi Açık Banka" uygulamasını başlatan ilk banka (1996)
 • Yabancı para çek alacaklarının menkul kıymetleştirilmesini gerçekleştiren ilk Türk bankası, birden fazla döviz cinsi kullanılması konusunda dünyanın ilk bankası (1997)
 • Türkiye'nin anında / gerçek zamanlı hizmet sunan ilk çok şubeli özel bankası (1997)
 • İnternet üzerinden ticaret yapmak isteyen sanal mağazalara en yeni ve etkin ödeme sistemi çözümlerini sunan SET uyumlu işlemi, Türkiye'de ilk kez (dünyada yedinci, Avrupa'da dördüncü) gerçekleştiren banka (1998)
 • Türkiye'nin ilk e-ticaret sitesi ( http://eticaret.garanti.com.tr ) (1999)
 • Dünyada ihracat alacakları seküritizasyonunu yapan ilk banka (1999)
 • "Sanal POS" sistemini sunan ilk banka (1999)
 • Türkiye'nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartı Bonus Card (2000)
 • Türkiye'nin ilk sanal kredi kartı (2000)
 • Uluslararası piyasalarda ikincil halka arzı yapan ilk Türk bankası (2000)
 • Türkiye'de yaşayan yabancıların bankacılık işlemi yapabilmeleri için ilk kez tüm dağıtım kanallarından İngilizce bankacılık hizmeti (Expat Banking) (2001)
 • Bonus Card'dan, Türkiye'nin ilk ve tek çip okuyusu (chip-reader) (2002)
 • 3D secure güvenlik altyapısını, kredi kartları için kendi geliştiren ilk banka (2003)
 • Türkiye'de İş Bankası'yla birlikte Ortak POS uygulamasını başlatan ilk 2 bankadan biri (2004)
 • Cep telefonuyla havale hizmeti Cepbank uygulamasını başlatan dünyadaki ilk banka (2005)
 • Üye işyerleri üzerinden kurum ödemelerini (Utility Payment) yaptırabilen ilk banka (2006)
Garanti, müşterilerine sürekli olarak yeni ve yaratıcı ürünler sunuyor.

Büyüme stratejisini bireysel bankacılık ve işletme bankacılığına yoğunlaştıran Garanti, bu alanda geliştirdiği ürünlerle müşterilerine hizmet veriyor.

Garanti, müşterilerine sürekli olarak yeni ve yaratıcı ürünler sunuyor.

Büyüme stratejisini bireysel bankacılık ve KOBİ bankacılığına yoğunlaştıran Garanti, bu alanda geliştirdiği ürünlerle müşterilerine hizmet veriyor.

Garanti, müşterilerinin çocukluktan emekliliğe kadar farklı yaşam evrelerinde farklı beklenti ve ihtiyaçlara sahip olmasından hareketle tasarladığı ürünlerin ilkini 2003 yılında sundu: Mini Bank. Ebeveynlere çocuklarının geleceği için yatırım yapma olanağı veren Mini Bank, başta kültür bilinci oluşmasına katkıda bulunacak etkinliklerin yanı sıra, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan projeler geliştiriyor. Mini Bank'ın ardından gençlere yönelik G'bank ve üniversite öğrencilerine yönelik Ünibank programları da başlatıldı. Garanti, ülke ekonomisinin yapıtaşlarından KOBİ'lere nakit akışlarını planlama ve fiyatlandırma konularında destek olmak amacıyla 2004 yılında Garantili Nakit İdaresi (Gani) ürün paketini hizmete sundu. 1999 yılında Türk bankaları arasında bir ilki gerçekleştirerek, tümüyle KOBİ'lerin ihtiyaçlarında uzmanlaşmış İşletme Bankacılığı kadrolarını oluşturan, 2005'te müşteri kapsamını genişleterek KOBİ Bankacılığı işkolunu kuran Garanti Bankası, Gani'yi, Microsoft Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Özer Ertuna'nın işbirliğiyle tasarladı.

  Garanti'nin kredi kartlarındaki başarısı dünyaya örnek oluyor.

Türkiye'nin ilk çipli kredi kartı Bonus Card, 2000 yılının Nisan ayında pazara girdi. Pek çok ödüle layık görülen Bonus, kısa zamanda Garanti'nin, dünyanın dört bir yanında kredi kartı programları hakkında danışmanlık vermesine sebep oldu. Garanti, aynı yıl Ağustos ayında da Türk Hava Yolları'yla gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde, kart sahiplerine harcamaları karşılığında "mil" kazandıran Shop&Miles kredi kartını hizmete sundu.

2005 yılında Flexi Card'ın lansmanıyla birlikte, kredi kartı pazarında ilk defa harcama ve ödeme alışkanlıklarına göre müşterilerin bonusunu, taksitini, kampanyasını, faizini ve hatta kartlarının şeklini bile kendilerinin belirlediği bir alışveriş dünyasına adım atıldı.

Bugün kullanılan kredi kartlarının 4,7 milyonu (Eylül 2005 itibarıyla) Garanti'ye ait. Garanti, kredi kartı hacmine göre %21.05' lik (Eylül 2005 itibarıyla) pazar payına sahip.

  Garanti, alternatif kanallardan verdiği hizmetleri sürekli genişletiyor.

Bugün Garanti'de, para çekme dahil tüm bankacılık işlemlerinin %76'sı
(Eylül 2005 itibarıyla) alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Garanti'nin çağrı merkezi, Türkiye'nin en büyük ve gelişmişleri arasında yer alıyor. Garanti, Türkiye'de internet üzerinden ticaret yapmak isteyen sanal mağazalara en yeni ve etkin ödeme sistemi çözümlerini sunuyor. Ayrıca,
www.garantialisveris.com sitesi ile internette mağaza açmak isteyen işyerlerine e-ticaret platformu sağlıyor.

  Garanti, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine de katkıda bulunmaya çalışıyor.

Garanti Bankası toplumsal sorumluluğunun bilinciyle "topluma ve çevreye kattığı değeri, sürekli ve belirgin bir biçimde artırma"yı hedefliyor. Bu kapsamda kültür, sanat, eğitim, spor, çevre gibi konularda sponsorluk faaliyetleri yürütüyor. Ayrıca kendi kurumlarını oluşturarak, bu alandaki desteğinin düzenli ve sürekli olmasını sağlıyor.

Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi: İstanbul izleyicisini güncel sanatla buluşturan sergi mekanı ve araştırma merkezi Platform, kütüphanesi ve zengin sanatçı arşiviyle, güncel sanat alanında bir referans noktası oluşturuyor.

Osmanlı Bankası Müzesi: Osmanlı Bankası arşivi eksen alınarak, dönemin tarihi olaylarıyla ekonomik ve sosyal ortamının anlatıldığı müze, sineması, kafesi, kütüphanesi, arşivi ve etkinlikleriyle, yaşayan alternatif bir kültür merkezi niteliği taşıyor.

Garanti Galeri (GG): Şehircilik, mimarlık, endüstri, grafik gibi tasarımın farklı alanlarından çokyönlü örnekler, GG'de yeni anlamlar kazanıyor.

  Garanti, kültür-sanata desteğini uluslararası platformlara taşıyor.

İtalya'da...

12 Haziran – 6 Kasım 2005 tarihleri arasında gerçekleşen dünyanın önemli sanat olaylarından Uluslararası Venedik Bienali'ndeki Türkiye Pavyonu'nda, sanatçı ve tasarımcı Hüseyin Çağlayan'ın işi yer aldı. Sponsorluğunu, Garanti Bankası ile shop& miles& club'ın üstlendiği, Turquality tarafından da desteklenen Türkiye Pavyonu'nu, Bienal süresince çok sayıda ziyaretçi gezdi.

İngiltere'de...

Dünyanın en saygın kurumlarından Royal Academy of Arts'da (Londra),
22 Ocak-12 Nisan 2005 tarihleri arasında düzenlenen ve Türklerin sanatsal ve kültürel zenginliğini konu alan TÜRKLER: Bin Yılın Yolculuğu, 600-1600 sergisinin ana sponsorlarından biri Garanti'ydi.

Misyonumuz

Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle;

 • Müşterilerimize,
 • Hissedarlarımıza,
 • Çalışanlarımıza,
 • Topluma ve çevreye

kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmaktır.

Vazgeçilmez Değerlerimiz
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile karşılamak temel hedefimizdir.
 • Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarız ve bundan taviz vermeyiz.
 • İyi ahlaklı bankayız ve bankacılarız.
 • Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.
 • En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yatırım yaparız.
 • Etkin ekip çalışmasına inanırız.
 • Her düzeyde ve her boyutta açık iletişime inanırız.
 • Çalışmalarımızı yaratıcı ve üretken kılan "istek" enerjisine inanırız ve bunu sağlarız.
 • Bankamızda çalışan herkesin "kendi işinin lideri" olduğuna inanırız.
 • Garanti'nin ortaya koyduğu mükemmel örneğin ülke ekonomisi genelinde örnek alınacağına ve büyük katkısı olacağına inanırız.
Şube Organizasyonumuz

Müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı amaçlayan bankamızda her müşteri grubu için özel hizmetler sunan farklı şube tipleri vardır.

 • Kurumsal Şubelerimiz Büyük ölçekli, çok uluslu ve/veya uluslararası faaliyet gösteren kurumsallaşmış firmalara özel porftöy hizmeti sunan şubedir.
 • Ticari Şubelerimiz Orta ve büyük ölçekli, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren firmalara özel portföy hizmeti sunan şubedir.
 • Şubelerimiz Ticari firmalar, küçük ve orta boy işletmeler ile bireysel müşterilere tüm bankacılık ürünleriyle hizmet sunan şubedir.
 • Bireysel Şubelerimiz Finansal danışmalık çerçevesinde geniş bankacılık ürün yelpazesinden yararlanmak isteyen bireysel müşterilere portföy hizmeti sunan şubedir.
 • Bağlı Şube Bağlı oldukları şubenin bir uzantısı olarak tüm bankacılık ürünleriyle hizmet sunan şubedir.
 • Serbest Bölge Şubelerimiz Serbest Bölgelere özgü, özel işlem şubeleridir.
 • Yatırım Merkezlerimiz Hisse senedi, yatırım fonu ve hazine bonoları ile ilgili özel servis veren merkezdir.
 • Özel Birikim Yönetimi Yatırım danışmanlığı hizmeti başta olmak üzere tüm bankacılık ürünleri ve hizmetlerinin verildiği şubedir.
Genel Müdürlük Organizasyonumuz T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük

Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Levent Besiktaş İstanbul
Tel: 0 212 318 18 18
Fax: 0 212 318 18 88
Telex: 27635 gatı tr
Swift: TGBATRIS

Stratejik Planlama
 • Kurumsal Strateji, İş Geliştirme & Yatırımcı İlişkileri
 • Ekonomik Araştırmalar
Muhasebe & Finans
 • Genel Muhasebe
 • Konsolidasyon & Uluslararası Muhasebe
 • Finansal Planlama & Analiz
Bireysel Bankacılık
 • Bireysel Bankacılık Pazarlama
 • Çağrı Merkezi
 • Şubesiz Bankacılık
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Konut Finansmanı
 • Özel Bankacılık Pazarlama
KOBİ Bankacılığı
 • KOBİ Pazarlama
 • Reklam & Tanıtım
Ticari Bankacılık
 • Ticari Bankacılık Pazarlama
Finansal Kurumlar & Kurumsal Bankacılık
 • Finansal Kurumlar
 • Nakit Yönetimi
 • Kurumsal Bankacılık Koordinasyon
Krediler
 • Kurumsal & Ticari Krediler
 • Bireysel Krediler
İnsan Kaynakları & Yatırım Bankacılığı
 • İnsan Kaynakları
 • Eğitim
 • Yatırım Bankacılığı
 • Özel Bankacılık Ürün Yönetimi
 • Proje Finansmanı
İç Denetim & Risk Yönetimi Başkanlığı
 • Teftiş Kurulu
 • İç Kontrol Merkezi
 • Risk Yönetimi
Operasyon Hizmetleri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi & Pazarlama
 • Organizasyon & Şube Destek
 • Hazine Operasyon
 • ABACUS
 • Nakit & İletişim
 • Garanti Teknoloji
Hazine
 • Finansal Hizmetler
 • Hazine
 • Hazine Pazarlama
 • Aktif & Pasif Yönetimi
 • Türev Ürünler
 • Kurumlar Finansal Çözüm
Destek Hizmetleri
 • İnşaat
 • Satınalma & Emlak
 • Bireysel Ürünler Risk İzleme
 • Ticari Ürünler Risk İzleme
Uluslararası İş Geliştirme Hukuk Hizmetleri
 • Hukuk

www.garanti.com.tr

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !